Friday, March 16, 2018

Thanh Thúy: MÀU TRỜI THÁNG TƯ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nhật Thụy Vi - Ca sĩ: Thanh Thúy

Ca khúc MÀU TRỜI THÁNG TƯ
Nhạc:  Mai Hoài Thu
Thơ: Nhật Thụy Vi
Ca sĩ: Thanh Thúy Nguyễn
Thực hiện video: Nhật Thụy Vi
Kính mời quý ACE yêu Thơ Nhạc cùng thưởng thức:
(Midi)

Lyrics: MÀU TRỜI THÁNG TƯ

Có phải đất trời vừa nhuộm đỏ,
Màu máu tràn trên khắp quê hương,
Mắt nhắm kín cũng thấy bao giông tố,
Ào ạt vào gieo rắc những tang thương...

Tháng Tư đó, mây đen cuồn cuộn tới, 
Đời tả tơi, tiếng người mẹ gọi con,
Những người cha triu-trĩ u nặng oán hờn,
Bao chất chứa buồn-thương cùng tủi nhục...

Tháng tư đó, vang trời bao tiếng khóc,
Tiếng nghẹn ngào uẩn ức dội trong tim,
Giấu kín đi trong trái tim tôi,
Giâú quê hương ta vào đó,
Giấu những gì còn sót lại trong em,
Giấu xác anh, xác em, giấu tình, giấu nghĩa,
Để còn mà níu giữ đến ngàn sau...

Tháng tư đó rồi cũng qua cùng gió,
Những tháng ngày ngập ngụa cũng trôi theo,
Quê hương đã bị sơn màu máu đỏ,
Người vẫn quen, gọi màu đỏ vinh quang (!)

Những tháp, những cung, những đền đài, chói sáng,
Ai còn nghe không, ngàn triệu tiếng than van,
Phía sau mặt tường, vẫn một màu đen thẳm,
Ai đã bôi lên giống nòi hiên ngang…

Quê hương ta còn đó,
Nhưng người Việt ta đâu?
Màu máu còn thấm đỏ,
Mà Nhân-Nghĩa chìm sâu,
Thành phố xưa vẫn đó,
Quệt trơ trẽn sắc màu,
Tháng Tư, tháng Tư đó,
Triệu lòng người quặn đau...

Tháng Tư, tháng Tư đó,
Triệu lòng người quặn đau...
Bài thơ: Màu Trời Tháng Tư 
Tác giả: Nhật Thụy Vi
***
Có phải đất trời vừa nhuộm đỏ
Màu máu tràn trên khắp quê hương
Mắt nhắm kín cũng thấy bao giông tố
Ào ạt vào, gieo rắt những tang thương!
Tháng tư đó mây đen cuồn cuộn tới
Đời tả tơi - tiếng người mẹ gọi con
Những người cha triu-trỉu nặng oán hờn
Bao chất chứa - buồn-thương cùng tủi nhục!
Tháng tư đó vang trời bao tiếng khóc
Tiếng nghẹn ngào uẩn-ức dội trong tim
Giấu kín đi, tim!
Giâú quê hương ta vào đó
Giấu những gì còn sót lại trong em
Giấu xác anh, xác em, giấu tình, giấu nghĩa
Đễ còn mà níu giữ đến ngày sau!
Tháng tư đó rồi cũng qua cùng gió
Những tháng ngày ngập ngụa cũng trôi theo
Quê hương đã bị sơn màu máu đỏ
Người cũng quen, gọi màu đỏ vinh quang (!)
Những tháp, cung, những đền đài, chói sáng
Ai còn nghe không, ngàn, triệu tiếng than van?
Phía sau mặt tường , vẫn một màu đen thẳm
Ai đã bôi lên giống nòi - của một thuở hiên ngang!
Quê hương ta còn đó
Nhưng Người-Việt ta đâu
Màu máu còn thấm đỏ
Mà Nhân-Nghĩa chìm sâu
Thành phố xưa vẫn đó
Quệt trơ trẻn sắc màu!
Tháng tư, tháng tư đó
Triệu lòng người quặn đau!

Nhật Thụy Vi
4-11-2016


f1520-duongvienmauhongodichuyen

No comments:

Post a Comment