Tuesday, March 6, 2018

Lý Thu Thảo: CON ĐÒ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Thu Hương - Ca sĩ: Lý Thu Thảo

Ca khúc CON ĐÒ
Nhạc: Mai Hoài Thu
Thơ: Thu Hương
Ca sĩ: Lý Thu Thảo
Ca khúc được thực hiện tại phòng thu âm Trần Xuân Studio 
Thực hiện video: Nguyễn Phúc
Kính mời quý ACE yêu Thơ Nhạc cùng thưởng thức:

(Midi)

Lyrics: CON ĐÒ

Giông tố, hãy đợi sóng yên, 
Qua cơn bão táp bỏ quên con đò,
Chiều thu dòng chảy lững lờ,
Con đò ván rã dật dờ tả tơi...

Dân chài vớt ván long đong, 
Ghép thành chiếc bách ruổi rong đường đời, 
Ngày trôi nắng ấm bầu trời,
Đêm cơn mưa móc cuộc đời qua mau…

Vui cùng nắng sớm gió cao, 
Buồn theo con nước chiều nào cuối Đông,
Đò ơi! Đưa khách sang sông, 
Tà dương buông lái hư không lặng nhìn… 

Phận đò như chiếc lá Thu,
Bốn mùa thay đổi sương mù mưa rơi,
Đi đi! Cứ để dòng trôi,
Đò quen nắng gió phôi phai tháng ngày…

Con đò ván gỗ ngược xuôi, 
Xưa nay vẫn thế cội nguồn từ cây, 
Ngại ngùng chi! Chuyến cuối này, 
Đưa con đò cũ giấc gầy thiên thu...
Bài thơ: Con Đò
Tác giả: Thu Hương
*** 
Giông tố ,  hãy đợi sóng yên 
Qua cơn bão táp bỏ quên con đò
Chiều thu giòng chảy lững lờ
Con đò ván rã dật dờ tả tơi!

Dân chài vớt ván long đong 
Ghép thành chiếc bách ruỗi rong đường đời 
Ngày trôi nắng ấm bầu trời
Đêm cơn mưa móc cuộc đời qua mau

Vui cùng nắng sớm gió cao 
Buồn theo con nước chiều nào cuối đông 
Đò ơi! Đưa khách sang sông 
Tà dương... buông lái ...hư không lặng nhìn 

Phận đò như chiếc lá thu
Bốn mùa thay đổi sương mù mưa rơi
Đi đi! Cứ để dòng trôi
Đò quen nắng gió phai phôi tháng ngày

Con đò ván gỗ ngược xuôi 
Xưa nay vẫn thế cội nguồn từ cây 
Ngại ngùng chi ! Chuyến cuối này 
Đưa con đò cũ giấc gầy ... thiên thu!
Thu Hương

f1520-duongvienmauhongodichuyen

No comments:

Post a Comment