Wednesday, March 21, 2018

BÀI THƠ CHO CHỊ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Võ Công DiênCa khúc BÀI THƠ CHO CHỊ
Thơ: Võ Công Diên
Nhạc: Mai Hoài Thu
Kính mời Quý ACE yêu Thơ Nhạc cùng thưởng thức:
(Midi)

Lyrics: BÀI THƠ CHO CHỊ 

Ai về lối nhỏ đường xưa, 
Hình như bóng Chị mới vừa thoáng qua,
Quê nhà sương sớm mù sa,
Lất phất rớt nhẹ xuống tà áo tôi…

Theo chồng nhớ lắm quê ơi!
Ba năm biệt tích, Mẹ ngồi ngóng con,
Chị ơi Chị, tuổi còn son,
Làm dâu xa xứ, mắt buồn đưa nôi…

Ầu ơ hoa cải vàng rồi,
Hoa xoan tím nụ, môi cười lệ tuôn,
Phương Nam nắng dữ, mưa buồn,
Vén mây cho gió theo luồng gió đi…

Lấy chồng xa, Chị nhớ gì?
Câu thơ héo chín lời ghi đỉnh đồi,
Mắt tôi đăm đắm quê người, 
Chị ơi Chị, cuối chân trời có hay!

Mắt tôi đăm đắm quê người, 
Chị ơi Chị, cuối chân trời có hay…
Bài thơ: BÀI THƠ CHO CHỊ (Thơ chiều thứ bảy)
Tác giả: Võ Công Diên
***
Ai về lối nhỏ đường xưa 
Hình như bóng chị như vừa thoáng qua
Quê nhà sương sớm mù sa
Lất phất rớt nhẹ xuống tà áo tôi
Theo chồng nhớ lắm quê ơi !
Ba năm biệt tích Mẹ ngồi ngóng con
Chị ơi chị - tuổi còn son
Làm dâu xa xứ mắt buồn đưa nôi
Ầu ơ hoa cải vàng rồi.
Hoa xoan tím nụ môi cười lệ tuôn
Phương Nam nắng dử mưa buồn
Vén mây cho gió theo luồng gió đi
Lấy chồng xa – chị nhớ gì ?.
Câu thơ héo chín lời ghi đỉnh đồi
Mắt tôi đăm đắm quê người 
Chị ơi chị - cuối chân trời có hay.

TDHV. SG tối thứ bảy 25-11-2017
f1520-duongvienmauhongodichuyen

No comments:

Post a Comment