Monday, January 30, 2017

Đông Nguyễn: CHỊ ƠI! - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Quế Anh - Ca sĩ: Đông Nguyễn

CHỊ ƠI! 
Nhạc: Mai Hoài Thu 
Thơ: Quế Anh
Ca sĩ: Đông Nguyễn 
Ca khúc được thực hiện tại phòng thu âm Trần Xuân Studio 
Thực hiện video: Nguyễn Phúc & Nhật Thụy Vi
Mời Quý ACE yêu Thơ Nhạc cùng thưởng thức:(Midi)


Lyrics: CHỊ ƠI!

Chị ơi! Chị ơi! 
Bỏ qua mấy chuyến xuân thì,
Quá nửa đời chị tôi đi theo chồng,
Chưa tròn hai chữ đục trong,
Chị thành goá phụ long đong phận người...

Chiều đông gió cuốn hoa trôi,
Chị tôi bỗng chốc xa chơi cuối đường,
Thì thôi gói ghém vô thường,
Chị về phương ấy nhẹ đường phù vân…

Đại dương thăm thẳm mấy phần?
Mà tôi ngóng chị thật gần chị ơi!
A ơi, à ơi ơ hơ ơ à ơi!
A ơi, à ơi ơ hơ ơ à ơi!

Chiều đông gió cuốn hoa trôi,
Chị tôi bỗng chốc xa chơi cuối đường,
Thì thôi gói ghém vô thường,
Chị về phương ấy nhẹ đường phù vân…

Đại dương thăm thẳm mấy phần?
Mà tôi ngóng chị thật gần chị ơi!
A ơi, à ơi ơ hơ ơ à ơi!
A ơi, à ơi ơ hơ ơ à ơi!
Bài thơ: CHỊ ƠI!  
Tác giả: Quế Anh
***
Bỏ qua mấy chuyến xuân thì
Quá nửa đời chị tôi đi theo chồng
Chưa tròn hai chữ đục trong
Chị thành hoá phụ long đong phận người...
Chiều đông gió cuốn hoa rơi
Chị tôi bỗng chốc xa chơi cuối đường
Thì thôi gói ghém vô thường
Chị về phương ấy nhẹ dường phù vân
Đại dương thăm thẳm mấy phần?
Mà tôi ngóng chị thật gần chị ơi!!!

23/1/2017 Quế Anh.

No comments:

Post a Comment